Belgelerimiz

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI     :  B.11.0.KUG.0.10.00.02/275-32000                                                                                                                   29/12/2006

KONU  :   [D2] Yetki Belgesi çalışma Usul ve Esaslar

 

GENELGE
(2007/KUGM-20/YOLCU)

Bilindiği gibi, [D2] yetki belgesi ticari amaçla otobüs ile belirli bir zaman ve fiyat tarifesine uymaksızın şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilmekte olup, söz konusu belge kapsamında;

 • Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferler ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu seferler olarak nitelendirilen arızi seferler,

 

 • önceden gruplandırılmış yolcuları aynı kalkış yerinden aynı varış yerine götürmek ve/veya getirmek suretiyle birden fazla gidiş ve dönüş seferleri olarak nitelendirilen  mekik seferler

düzenlenerek taşıma yapılmaktadır.
           
D2 yetki belgesi ile yapılacak olan yolcu taşımaları 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında olmak üzere, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

 1. [D2] yetki belgesi sahipleri tarafından taşınan yolcu gruplarının, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu kapsamında münhasıran yetkilendirilen seyahat acenteleri tarafından oluşturulma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. [D2] yetki belgesi ile yapılan arızi yolcu taşımalarında, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması şarttır. Güzergâh boyunca yolcu indirilip bindirilemez.
 1. [D2] yetki belgesi ile yapılan mekik taşımalarda, ilk dönüş seferi boş olup, ikinci yolcu grubunun götürülmesinden sonra bir önceki yolcu grubu geri getirilir. Bu durumda, son gidiş seferi boş olur. Aradaki tüm seferlerde getirilen yolcu grubu bir önceki gidiş seferi ile götürülen yolcu grubu ile aynıdır.

 

 1. [D2] yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalarda her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez. Tek bir taşıma sözleşmesi ve faturası düzenlenir.
 1. Düzenli taşımalarda yolcu durumuna göre konulacak ek seferler yine düzenli yolcu taşımacılığı hükümlerine tabii olup, bu tür seferler [D2] yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler olarak değerlendirilmez.

 

 1. [D2] yetki belgesi ile şehirlerarası düzenli yolcu taşımacılığı ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapılamaz.

 

 

 1. [D2] yetki belgesi ile yapılan grup taşımalarında, yetki belgesi sahibi taşımacı ile grubu organize eden kişi veya kuruluş ile bir “taşıma sözleşmesi” yapılması zorunludur. Taşıma sözleşmelerinde,  akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti, ödeme şekli, sigortacının unvanı ve sigortanın poliçe numarası belirtilir.

 

 1. 1618 Sayılı Kanun uyarınca yetkilendirilmiş bir Seyahat Acentesi tarafından düzenlenmiş bir program dahilinde; turistlerin sınır giriş ve çıkış kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslararası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu gar, liman gibi yerlerden konaklama yapılacak tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerden konaklama tesisine veya programın bitiminde tesisten yerleşim yerine taşınmasında [D2] yetki belgesi sahibi taşımacıların yetki belgelerinde kayıtlı araçlar ile yapılan transferinde, taşımacı ile seyahat acentesi arasında en çok üç aylık olmak üzere sezonluk taşıma sözleşmeleri yapılabilir. Bu taşımalara ait taşıma faturaları Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenir.
 1. [D2] yetki belgesinde kayıtlı araçlar ile havaalanları ve yerleşim yerleri veya yerleşim yerleri ile havaalanları arasında yapılacak yolcu transferleri, “Havaalanları – Yerleşim Merkezleri Arasında Karayolu ile Yolcu Taşımaları” hakkındaki (2007/KUGM-     /Y) sayılı Genelgeye uygun olarak yapılır.

 

 1. [D2] taşıt kartına haiz otobüsler, yerel makamlar tarafından şehiriçi yolcu taşımalarında uygulanan güzergah ve zaman sınırlamaları varsa, bu sınırlamalara uyulması kaydıyla; ilgili valilik veya belediye izni olmaksızın, şehir içinde, il sınırları içinde veya 100 km’den daha az mesafedeki şehirlerarası mesafelerde arızi ve/veya mekik seferlerde kullanılabilir.
 1. [D2] yetki belgesi sahibinin aynı zamanda 1618 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen A grubu seyahat acentesi olması durumunda (her iki yetki belgesi üzerindeki unvanların aynı olması); paket tur programı içinde yer alan taşıma/transfer için ayrıca bir taşıma sözleşmesi veya faturası düzenlenmesi gerekmez.

 

 1. [D2] yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalarda kullanılan araçlarda; taşıt kartı aslı, yolcu listesi ile taşıma sözleşmesi ve taşıma faturası bulundurulması zorunludur.